Acetat značenje

Acetat je hemijsko jedinjenje koje se odnosi na so oćata (acetic acid) ili ester aceticne kiseline. Ima formulu CH3COO−, gde se COO− grupa spaja sa metalom ili organskom grupom kako bi formirala so ili ester. Na primer, u metalnim acetatima, kao što je natrijum acetat (Na(CH3COO)), COO− grupa je povezana sa metalnim jonom (Na+). U esterima, COO− grupa je spojena sa organskim molekulom, kao što je etil acetat (CH3COOC2H5). Acetati se često koriste u mnogim proizvodima i procesima. Na primer, acetat se može koristiti u proizvodnji boja i lakova, kao sastojak u mnogim hrana, u proizvodnji plastike, i kao rastvarač u mnogim industrijskim procesima. Kao aditiv u hrani, acetati se koriste kao konzervansi, stabilizacija boja i poboljšanje ukusa. Takođe se široko koriste u tekstilnoj industriji za bojenje i obradu tkanina, a u medicini se koriste u nekim lekovima i topikalnim rastvorima.

Komentari