Ad hoc utrošivosti značenje

Ad hoc je latinski izraz koji se doslovno prevodi kao "za ovo". U kontekstu upotrebe, ad hoc se često odnosi na rešenje koje je dizajnirano za specifičan problem ili zadatak, bez obzira na to da li će biti korisno za primenu u budućim problemima ili situacijama. Ad hoc utrošivost bi se mogla odnositi na ideju da je nešto napravljeno ili dizajnirano da se upotrebi samo jednom za određeni zadatak i da se nakon toga odbaci ili prestane sa njegovom upotrebom. To se može odnositi na fizičke predmete, kao što su potrošni materijali, ili na apstraktnije koncepte, kao što su planovi ili strategije. Primer bi mogao biti ad hoc komisija koja se sastaje jednom da diskutuje o određenom pitanju. Nakon što su razgovarali o tom problemu i doneli odluku, komisija se rasformira. To je primer ad hoc utrošivosti - komisija je formirana za specifičan zadatak i nakon što je zadatak završen, više nije potrebna. Kao još jedan primer, u tehničkom ili tehnološkom kontekstu, ad hoc rešenje bi moglo biti nešto što je stvoreno da reši specifičan problem, a kada je problem rešen, to rešenje više nije potrebno ili korisno.

Komentari