Afelijum značenje

Afelijum je astronomski pojam koji označava tačku u orbiti nebeskog tela u kojoj je ono najudaljenije od Sunca. Reč "afelijum" dolazi od grčkog "apo" što znači "daleko" i "helios" što znači "Sunce". Suprotno od afelijuma je perihelijum, tačka u orbiti gde je nebesko telo najbliže Suncu. Ovaj pojam se najčešće koristi u kontekstu orbita planeta u Sunčevom sistemu. Na primer, Zemlja dostigne svoj afelijum svake godine oko 4. jula, kada je udaljena približno 152,1 milion kilometara od Sunca. U ovoj tački, Zemlja se kreće najsporije u svojoj orbiti zbog zakona gravitacije i Keplerovih zakona kretanja planeta. Afelijum i perihelijum su važni za proučavanje planetarnih kretanja, klime i sezonskih promena. Promene u udaljenosti od Sunca utiču na količinu sunčeve svetlosti i toplote koju planeta prima, što može imati različite efekte na vremenske uslove i klimatske obrasce.

Komentari