Agregiranje značenje

Agregiranje je termin koji se koristi za određene procese u kojima su individualne jedinice grupisane ili kombinovane kako bi se formirao ukupni rezultat. Na primer, u statistici, agregacija može podrazumevati kombinovanje skupa podataka u sumarni rezultat. To može biti korisno kada se analiziraju velike količine podataka, jer omogućava istraživačima da uoče trendove i obrade koje se možda ne bi mogle videti kada se posmatraju pojedinačni elementi podataka. U ekonomiji, agregiranje se često koristi za analizu ekonomskih trendova na nacionalnom ili regionalnom nivou. Na primer, bruto domaći proizvod je agregiran pokazatelj koji kombinuje brojne različite elemente ekonomije da bi dao ukupnu sliku ekonomske proizvodnje. U informatičkom svetu, agregiranje može podrazumevati kombinovanje informacija sa različitih veb lokacija ili baza podataka. Na primer, agregator vesti prikuplja vesti iz različitih izvora i prikazuje ih na jednom mestu. Sve u svemu, agregiranje je postupak grupisanja ili kombinovanja jedinica radi formiranja celine. Ovaj proces se često koristi kada je potrebno pretvoriti velike količine podataka ili informacija u nešto što je lakše tumačiti i razumeti.

Komentari