Akalkulacija značenje

Akalkulacija (ili akalkulija) je neuropsihološki poremećaj koji se manifestuje nesposobnošću za izvođenje matematičkih operacija i obrade brojeva. Ovaj poremećaj najčešće nastaje usled oštećenja određenih delova mozga, posebno parijetalnog režnja, koji su zaduženi za numeričku i prostornu obradu informacija. Akalkulacija može nastati kao posledica različitih neuroloških stanja, uključujući moždani udar, traumatsku povredu mozga, tumore, degenerativne bolesti poput Alchajmerove bolesti ili encefalitis. Postoji nekoliko oblika akalkulacije, zavisno od specifičnih simptoma i prirode oštećenja. Na primer, osnovna akalkulacija može uključivati probleme sa prepoznavanjem brojeva, izvođenjem jednostavnih računskih operacija ili manipulacijom brojevima. Drugi oblik može uključivati nemogućnost korišćenja brojeva u svakodnevnim situacijama, poput računanja kusura ili prilikom merenja. Dijagnoza akalkulacije često zahteva detaljnu neuropsihološku procenu kako bi se identifikovali specifični deficiti i kako bi se utvrdio najbolji pristup za rehabilitaciju. Lečenje može uključivati različite terapijske metode, kao što su kognitivna rehabilitacija, edukativne terapije i upotreba asistivnih tehnologija kako bi se pacijentima pomoglo da povrate koliko toliko sposobnosti za brojanje i računske operacije.

Komentari