Al značenje

"Al'" je skraćeni oblik reči "ali" u srpskom jeziku. "Ali" je veznik koji se koristi za izražavanje kontrasta ili suprotnosti između dve rečenice ili dve misli. Na primer: - "Htela sam da idem u bioskop, ali nisam imala vremena." - "On je talentovan, ali lenj." Dakle, "al'" se koristi na isti način kao i "ali", samo u skraćenoj formi koja je češća u neformalnom govoru ili u pesmama i poeziji gde se teži sažetijem izražavanju. Skraćena forma "al'" može doprineti ritmu i zvučnosti rečenice.əzi

Komentari