Alantois značenje

Alantois je jedan od ekstraembrionalnih membrana koje se formiraju tokom embrionalnog razvoja kod gmizavaca, ptica i sisara. Ova membrana ima nekoliko ključnih funkcija koje su esencijalne za razvoj embriona. Kod gmizavaca i ptica, alantois se formira kao vrećasta struktura koja izlazi iz zadnjeg dela primitivnog creva embriona. Ona služi za skladištenje dušičnih otpada kao što je mokraćna kiselina, koja se nakuplja tokom razvoja embriona. Osim toga, alantois je uključena u proces razmene gasova (kiseonika i ugljen-dioksida) između embriona i spoljašnje sredine preko pora u ljusci jajeta. Kod sisara, uključujući ljude, funkcije alantoisa su nešto drugačije, ali i dalje značajne. Kod njih, alantois doprinosi formiranju pupčanika i posteljice. Tokom ranih faza trudnoće, alantois se proširuje i stapa sa horionom, još jednom ekstraembrionalnom membranom, kako bi formirao horioalantoičnu membranu koja igra ključnu ulogu u razmeni nutrijenata i otpada između majke i fetusa putem posteljice. Ukratko, alantois je vitalna komponenta embrionalnog razvojenog sistema kod mnogih vrsta, koja obavlja važne funkcije povezane sa disanjem, ekskrecijom i hranjenjem fetusa.

Komentari