Altern.knjig.vrednos značenje

Ova skraćenica na srpskom jeziku znači "Alternativna knjigovodstvena vrednost". U pitanju je finansijski izraz koji se koristi za opisivanje vrednosti imovine koja se koristi u knjigovodstvenim izveštajima. Alternativna knjigovodstvena vrednost odnosi se na vrednost imovine koja ne uzima u obzir tržišne vrednosti, već je zasnovana na nekom drugom obračunskom modelu. Ova vrednost može se razlikovati od tržišne vrednosti, ovako izračunata vrednost bi mogla biti zasnovana na nabavnoj ceni, amotiziranoj vrednosti ili nekoj drugoj metodi utvrđivanja vrednosti. Za razliku od fer vrednosti koja se temelji na tržišnim cenama, alternativna knjigovodstvena vrednost može biti korisna u situacijama nestabilnosti tržišta, kada tržišne cene ne odražavaju realnu vrednost imovine.

Komentari