Amigdala značenje

Amigdala je naziv za deo mozga koji se nalazi u unutrašnjosti temporalnog režnja i ima oblik badema (otuda i ime, kao što "amygdala" znači badem na latinskom). Ovaj mali, ali veoma važan deo mozga igra ključnu ulogu u raznim emocionalnim i kognitivnim funkcijama. Amigdala je posebno poznata po svojoj ulozi u obradi emocija, pre svega straha. Kada se suočimo sa nečim što nam izgleda opasno ili preteće, amigdala aktivira odgovor "bori se ili beži", koji nam pomaže da brzo reagujemo na opasnost. Međutim, nije odgovorna samo za negativne emocije; učestvuje i u obradi pozitivnih emocija i sećanja. Pored toga, amigdala je uključena u formiranje i očuvanje emocionalnih sećanja. Na primer, kada se setimo nečega što nam je prouzrokovalo strah ili radost, amigdala ponovo aktivira emocionalne reakcije vezane za te uspomene. Ima i druge važne funkcije vezane za socijalne interakcije, prepoznavanje facijalnih ekspresija i regulaciju motivacije. Poremećaji ili oštećenja amigdale mogu dovesti do raznih mentalnih stanja kao što su anksioznost, depresija, posttraumatski stresni poremećaj (PTSD), pa čak i poremećaji u ponašanju. Studije sugerišu da prekomerna aktivnost amigdale može biti povezana sa pojačanom reakcijom na stres, dok smanjenje njene aktivnosti može biti povezano sa emocionalnom tuposti. Ukratko, amigdala je esencijalni deo mozga koji omogućava da pravilno registrujemo, obrađujemo i reagujemo na emocionalne informacije, što je ključno za naše preživljavanje i opšte blagostanje.

Komentari