Anoreksija nervoza značenje

Anoreksija nervoza je ozbiljan psihijatrijski poremećaj ishrane koji se karakteriše ekstremnim smanjenjem unosa hrane, intenzivnim strahom od dobijanja na težini i iskrivljenim telesnim imidžom. Osobe koje pate od ovog poremećaja često teže ka ekstremno niskoj telesnoj težini, koja je daleko ispod normalne za njihov uzrast, pol i visinu. Postoji nekoliko ključnih aspekata anoreksije nervoze: 1. **Restrikcija unosa hrane**: Osobe sa anoreksijom namerno ograničavaju količinu hrane koju jedu, često prate stroge dijete ili potpuno izbegavaju određene grupe hrane. U krajnjim slučajevima, mogu prestati da jedu gotovo sve. 2. **Intenzivan strah od gojenja**: Čak i kada su izuzetno mršave, osobe sa anoreksijom imaju iracionalan strah od dobijanja na težini. Ovo može dovesti do ekstremnih ponašanja kao što su pretjerano vežbanje, upotreba laksativa, ili izazivanje povraćanja. 3. **Iskrivljen telesni imidž**: Ljudi sa anoreksijom često doživljavaju svoje telo na način koji nije realan. Mogu se osećati kao da su debeli čak i kada su opasno mršavi. Ovo iskrivljeno viđenje svog tela može dovesti do niskog samopouzdanja i visokog nivoa stresa. 4. **Zdravstvene posledice**: Anoreksija može imati ozbiljne fizičke posledice, uključujući malnutriciju, elektrolitski disbalans, srčane probleme, osteoporozu i druge komplikacije koje mogu biti opasne po život. 5. **Psihološki i socijalni efekti**: Osobe sa anoreksijom često se povlače iz socijalnih situacija, izoliraju se od društva i mogu razviti komorbidne psihijatrijske poremećaje kao što su depresija ili anksioznost. Lečenje anoreksije nervoze je kompleksno i često zahteva multidisciplinarni pristup koji uključuje psihoterapiju, nutricionističko savetovanje i medicinski nadzor. Rani tretman i podrška su ključni za oporavak. Ako se ne leči, anoreksija nervoza može imati trajne posledice i može biti fatalna.

Komentari