Aritmičan značenje

Aritmičan je termin koji se koristi da opiše stanje ili situaciju u kojoj nema redovnog, pravilnog ritma. Ova reč se najčešće koristi u medicinskom kontekstu kada se govori o radu srca. U normalnim okolnostima, srce kuca u regularnom, predvidivom ritmu koji se zove "sinusni ritam." Međutim, kada osoba ima aritmiju, to znači da srce ne kuca pravilno. Ovaj nepravilni ritam može biti previše brz (tahikardija), previše spor (bradikardija), ili nepravilno nepredvidljiv. Aritmije mogu biti izazvane različitim faktorima kao što su stres, bolesti srca, elektrolitski disbalans, konzumacija određenih lekova, ili genetske predispozicije. Simptomi aritmija mogu uključivati osećaj preskakanja srca, vrtoglavicu, kratak dah, bol u grudima, i nesvesticu. Iako je aritmija često bezopasna, u nekim slučajevima može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema koji zahteva medicinsku pažnju. Postoje različite metode lečenja, uključujući lekove, promene u načinu života, i u nekim slučajevima, hirurške intervencije. Osim u medicinskom kontekstu, reč "aritmičan" se povremeno koristi i u muzici ili poeziji da bi se opisao neredovan ili nepravilan ritam ili metar, odnosno kada se ne prati očekivana struktura taktova ili stihova.

Komentari