Askurđel značenje

Askurđel je reč koja se koristi u srpskom jeziku i označava pretka iz daleke prošlosti, tačnije čukun-é-nđela, odnosno pradedu pradjede. Ovaj izraz se koristi da bi se ukazalo na veoma daleku generaciju predaka, što je otprilike peta generacija unazad. Reč askurđel potiče iz arhaičnih jezičkih oblika koji su se koristili u prošlosti i ima svoje korene u slovenskoj, pa i šire gledano indoevropskoj jezičkoj tradiciji. U savremenom jeziku, upotreba ovakvih termina može imati nostalgičan prizvuk ili služiti kao metafora za nešto vrlo staro i zaboravljeno. Kroz decenije, izraz se koristi i u književnosti i u usmenoj tradiciji, često sa šaljivim tonom, kada se želi naglasiti starost ili vremenska udaljenost neke pojave ili događaja. Na primer, kada se želi reći da je nešto izuzetno staro ili odavno zaboravljeno, može se reći: "To se desilo još u vreme mog askurđela." Reč askurđel nije često u svakodnevnom govoru, ali se još uvek može naići na nju u kontekstu proučavanja porodičnih genealogija, u istorijskim romanima ili u razgovorima sa veoma starim ljudima koji zadržavaju arhaične elemente jezika.

Komentari