Badavadžiti značenje

Izraz "badavadžiti" dolazi iz arapskog jezika i koristi se u nekim delovima Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini. Sama reč "badav" na arapskom znači "džabe", "bez ikakve koristi" ili "uzalud". Kada se doda sufiks "-iti", koji se koristi za tvorbu glagola, dobijamo "badavadžiti", što bi se slobodno moglo prevesti kao "raditi nešto uzalud", "trošiti vreme na beskorisne stvari" ili "baviti se nečim što ne donosi nikakvu korist". Na primer, ako neko provodi mnogo vremena pričajući o stvarima koje nemaju praktičnu vrednost ili rezultata, za tu osobu bi se moglo reći da "badavadžiti". Izraz ima negativnu konotaciju i obično se koristi kako bi se istaklo da je neko neproduktivan ili se bavi nečim površnim umesto nečim korisnijim ili važnijim.

Komentari