Besnilo značenje

Besnilo je akutna virusna bolest koja napada centralni nervni sistem (CNS) sisara, uključujući ljude. Uzročnik besnila je virus iz roda Lyssavirus, koji se prenosi putem ugriza zaraženih životinja. Najčešći prenosioci virusa su psi, lisice, mačke, slepi miševi, te divlje životinje kao što su rakuni i skunkovi. Inkubacioni period besnila može trajati od nekoliko dana do nekoliko meseci, zavisno od mesta ugriza i količine virusa koji je unešen u telo. Simptomi bolesti se javljaju u dva oblika: encefalitički (ili "besni") oblik i paralitički oblik. U encefalitičkom obliku dolazi do agresivnosti, straha od vode (hidrofobija), konfuzije, halucinacija i grčeva. Paralitički oblik karakteriše slabost mišića, paraliza koja započinje na mestu ugriza i postepeno zahvata celo telo. Besnilo je skoro uvek smrtonosno ukoliko se simptomi pojave, ali bolest se može prevenirati ako se promptno preduzme postekspoziciona profilaksa (PEP). Ova terapija uključuje seriju vakcina i, u nekim slučajevima, primenu imunoglobulina. PEP je najučinkovitija ako se primeni odmah nakon potencijalne izloženosti virusu. Prevencija besnila uključuje vakcinisanje domaćih ljubimaca, izbegavanje kontakta sa divljim životinjama, te edukaciju o simptomima i prenosu bolesti. Vakcinacija ljudi je isto tako preporučena za one koji rade u visokorizičnim okruženjima, kao što su veterinari, laboratorijski radnici i putnici u oblasti gde je besnilo endemično. Efikasno kontrolisanje populacije lutajućih pasa i programi vakcinacije divljih životinja su ključni u smanjivanju učestalosti besnila u mnogim regionima sveta.

Komentari