Bilansni impuls značenje

Bilansni impuls je pojam korišćen u ekonomiji i finansijama koji označava razliku između količine dolaznog i odlaznog toka novca u nekom preduzeću, zemlji ili ekonomskom sistemu. Bilansni impuls može biti takav da se povećava ili smanjuje neto vrednost dodatnog toka novca, što može imati različite posledice za privredu. Ako je bilansni impuls usklađen sa potrebama ekonomije, onda može doprineti stabilnosti i održivom rastu. Ali, ako je neusklađen, onda može izazvati probleme kao što su inflacija ili deflacija, narušena trgovinska ravnoteža i druge ekonomske distorzije. U širem smislu, koncept bilansnog impulsa se može odnositi na sve što istovremeno utiče na prihode i rashode, bilo da je to u kontekstu ličnih finansija, bilansa preduzeća ili bilansa države. Na primer, promena poreske politike može generisati bilansni impuls. Ako se povećaju porezi, to može dovesti do većih prihoda za državu, ali i do smanjenja investicija i potrošnje, što zauzvrat može dovesti do smanjenja prihoda.

Komentari