Bipolarni poremećaj značenje

Bipolarni poremećaj je mentalni zdravstveni poremećaj koji se karakteriše ekstremnim promenama u raspoloženju, nivou energije i funkcionalnosti. Osobe sa bipolarnim poremećajem doživljavaju naizmenične epizode manije (ili hipomanije) i depresije. Svaka od ovih epizoda može trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja ili čak meseci, i može ozbiljno uticati na svakodnevni život osobe. ### Manija i hipomanija: - **Manija** je stanje visoko povišenog raspoloženja, energije i aktivnosti. Osobe u maničnoj epizodi mogu imati neobično veliku količinu energije, smanjenu potrebu za snom, osećaj euforije ili ekstremne iritacije. Takođe mogu imati grandiozne ideje, smanjeno kritičko razmišljanje i impulsivno ponašanje koje može dovesti do rizičnih situacija, kao što su prekomerna potrošnja ili promiskuitetno ponašanje. - **Hipomanija** je blaži oblik manije. Simptomi su slični, ali manje intenzivni i obično ne uzrokuju značajne probleme u svakodnevnom funkcionisanju osobe. ### Depresija: Suštinski, depresivne epizode kod bipolarnog poremećaja slične su kliničkoj depresiji. Osobe u depresivnoj fazi mogu osećati duboku tugu, gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti, nedostatak energije, promene u apetitu i spavanju, kao i osećaj bezvrednosti ili krivice. U teškim slučajevima, može doći i do suicidnih misli ili pokušaja samoubistva. ### Tipovi bipolarnog poremećaja: 1. **Bipolarni poremećaj tip 1**: Dijagnostikuje se kada osoba ima barem jednu maničnu epizodu koja može biti praćena hipomanijskim ili depresivnim epizodama. 2. **Bipolarni poremećaj tip 2**: Karakteriše se prisustvom jedne ili više depresivnih epizoda kao i barem jednom hipomanijskom epizodom, bez maničnih epizoda. 3. **Ciklotimija**: Hronični poremećaj raspoloženja sa promenama između hipomanijskih i depresivnih simptoma, koji nisu dovoljno ozbiljni da bi se kvalifikovali kao hipomanijska ili depresivna epizoda. ### Uzroci: Uzroci bipolarnog poremećaja nisu potpuno razumljivi, ali uključuju kombinaciju genetskih, biohemijskih i okolišnih faktora. Porodična anamneza može igrati značajnu ulogu, kao i neravnoteže hemijskih neurotransmitera u mozgu. ### Lečenje: Lečenje bipolarnog poremećaja obično uključuje kombinaciju lekova (kao što su stabilizatori raspoloženja, antipsihotici i antidepresivi) i psihoterapije (kao što su kognitivno-bihevioralna terapija i terapija podrške). Takođe, važno je praćenje i upravljanje životnim stilom, što uključuje redovno spavanje, fizičku aktivnost i izbegavanje alkohola i droga. ### Zaključak: Bipolarni poremećaj je ozbiljan ali lečiv mentalni poremećaj. Pravilnim lečenjem, osobe sa bipolarnim poremećajem mogu voditi ispunjen i produktivan život. Važno je tražiti pomoć mentalnog zdravstvenog stručnjaka za adekvatnu dijagnozu i plan tretmana.

Komentari