Celishodan značenje

Reč "celishodan" (celishodna, celishodno) je pridjev i koristi se da opiše nešto što je prikladno, odgovarajuće ili korisno za postizanje određenog cilja ili svrhe. Potiče od reči "cilj" i "hodati", što u figurativnom smislu znači "hodati ka cilju" ili "upotrebljavati razmišljanje ka cilju". Na primer, kada kažemo da je neka strategija celishodna, mislimo da je ta strategija dobro osmišljena i pogodna za ostvarivanje ciljeva koje imamo. Celishodno postupanje podrazumeva donošenje odluka i preduzimanje akcija koje su usmerene ka postizanju željenih rezultata na efikasan način. Izraz se često koristi u različitim kontekstima, kao što su menadžment, planiranje, obrazovanje, pa čak i svakodnevni život, bilo gde gde je važno postaviti ciljeve i raditi ka njihovom ostvarivanju na najpametniji mogući način.

Komentari