Chorus značenje

Chorus na srpskom jeziku obično se prevodi kao "refren" kada se odnosi na muzički termin, ili "hor" kada se odnosi na dramsku umetnost. U muzičkom kontekstu, chorus ili refren predstavlja deo pesme koji se ponavlja više puta, obično nakon svake strofe. Refren je često najupečatljiviji i najprepoznatljiviji deo pesme, mesto gde se i prenosi glavna poruka. U dramskoj umetnosti, termin "chorus", odnosno "hor", potiče od antičke grčke drame gde je hor bio grupa ljudi koji su komentarisali dešavanja u drami, iznosili moralne pouke, ili predstavljali reakciju "običnog" naroda na dešavanja u drami. Ova upotreba termina "hor" postojala je i u srednjovekovnom pozorištu, dok u modernom pozorištu hor više nema toliki značaj.

Komentari