Data Engineer značenje

Data Engineer je stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija koji se bavi projektovanjem, izgradnjom i održavanjem sistema za prikupljanje, čuvanje, obradu i analizu velikih količina podataka. Ovo je ključna uloga u organizacijama koje se oslanjaju na podatke za donošenje poslovnih odluka i optimizaciju svojih operacija. Glavni zadaci Data Engineera uključuju: 1. **Izgradnja infrastrukture za prikupljanje podataka:** Data Engineer dizajnira i implementira sisteme za prikupljanje podataka iz različitih izvora kao što su baze podataka, aplikacije, IoT uređaji i API-jevi. 2. **ETL (Extract, Transform, Load) procesi:** To podrazumeva izvlačenje podataka iz različitih izvora, njihovu transformaciju radi prilagođavanja analitičkim potrebama i učitavanje u ciljne sisteme kao što su skladišta podataka (data warehouses) ili analitičke platforme. 3. **Optimizacija skladištenja podataka:** Data Engineer kreira i održava baze podataka i skladišta podataka tako da budu efikasna, skalabilna i sigurnosno zaštićena. Tu spadaju odnosi sa bazama podataka (SQL/NoSQL), raspodeljeni sistemi i oblak (cloud) usluge. 4. **Automatizacija i orkestracija:** Data Engineer razvija automatizovane procese za prikupljanje i obradu podataka, često koristeći alate kao što su Apache Airflow, Luigi ili vlasnička rešenja. 5. **Integracija i kvalitativna verifikacija:** Oni osiguravaju da su svi sistemi za prikupljanje i obradu podataka pravilno integrisani i rade u skladu. Takođe proveravaju kvalitet podataka kako bi bili sigurni da su tačni i upotrebljivi. 6. **Kolaboracija sa drugim timovima:** Data Engineeri često rade blisko sa Data Scientistima, analitičarima podataka i poslovnim korisnicima kako bi razumeli njihove potrebe i osigurali da infrastruktura podržava sve analitičke i poslovne procese. Zbog sve većeg značaja podataka u modernom poslovanju, uloga Data Engineera postaje sve važnija, a stručnjaci u ovoj oblasti su veoma traženi na tržištu rada. Ukratko, Data Engineer se bavi tehnološkom strukturom i protokom podataka unutar organizacije, omogućavajući efikasno prikupljanje, čuvanje i analizu podataka kako bi se podržale različite poslovne potrebe.

Komentari