Decidiran značenje

Reč "decidiran" je preuzeta iz latinskog jezika i koristi se da bi opisala osobu ili postupak koji se odlikuje odlučnošću i jasnom, čvrstom odlukom. Kada kažemo da je neko odlučan, mislimo na to da ta osoba pokazuje sigurnost u svojim odlukama i akcijama, te da ne dvoumi ili ne oseća nesigurnost. U kontekstu ponašanja, decidirana osoba neće oklijevati u donošenju odluka ili preduzimanja koraka koji vode ka ostvarenju ciljeva. Takva osoba je često vrlo samouverena i ne dopušta da je lako pokolebaju drugi ljudi ili okolnosti. Na primer, u poslovnom okruženju, lider koji je decidiran može brzo doneti odluke koje će možda imati veliki uticaj na organizaciju, te će te odluke biti donete sa sigurnošću i jasnom vizijom. U ličnim odnosima, decidiranost može značiti da osoba jasno komunicira svoje potrebe i granice, te aktivno radi na postizanju balansiranih i zdravih interakcija. Dakle, decidiranost podrazumeva jednu pozitivnu karakteristiku koja osobama omogućava da budu efikasne i uspešne u raznim aspektima života.

Komentari