Deriviranje efekata značenje

Deriviranje efekata je koncept koji se često koristi u ekonomiji, menadžmentu i biznisu. Generalno, ovaj pojam se odnosi na proces utvrđivanja kako promene u jednoj promenljivoj (npr. ceni proizvoda, marketing strategiji, stopi inflacije itd.) mogu uticati na druge faktore, kao što su prodaja, dobit ili tržišni udeo. U tom smislu, "deriviranje" je zapravo matematički postupak kojim se analizira povezanost između različitih varijabli. Na primer, kada kompanija razmatra promenu cene svog proizvoda, deriviranje efekata bi moglo da uključi analizu kako bi promena cene mogla da utiče na prodaju. Ako se otkrije da bi mala promena cene mogla da dovede do velike promene u prodaji, kompanija bi mogla da odluči da promeni svoju strategiju određivanja cena. Deriviranje efekata je korisno jer pomaže kompanijama i vladama da bolje razumeju posledice svojih odluka i da donose bolje informisane izbore. Iz tog razloga, to je ključan koncept u mnogim oblastima, uključujući biznis strategiju, finansijsko planiranje, ekonomsku politiku i još mnogo toga.

Komentari