Deverika značenje

Deverika je naziv koji se koristi za suprugu brata, odnosno za ženu muževog brata. Kada se sestre udaju, one postaju snaje svojim deverima, tj. muževim bratom. Deverika ima poseban status unutar porodice, jer je ona u srodstvu sa muževom familijom kroz bratovljevom linijom. Ona često igra važnu ulogu u porodičnim odnosima i događajima, kao što su proslave, praznici i porodična okupljanja. Deverika može biti bliska sa svojim deverom, ali i sa drugim članovima porodice i biti podrška u teškim trenucima.

Komentari