Dimidžana značenje

Reč "dimidžana" ili "demižana" označava veliku staklenu bocu, obično zaštićenu pletenom korpom ili metalnom mrežom, koja se koristi za skladištenje i transport tečnih materija, najčešće vina, rakije ili ulja. Dimidžane dolaze u različitim zapreminama, ali su obično velikog kapaciteta, često od 5 do 50 litara ili više. Dimidžane su se tradicionalno koristile u vinogradarstvu i proizvodnji alkoholnih pića, jer staklo ne reaguje sa tečnošću i ne utiče na njen ukus i kvalitet. Ova vrsta sudova je česta u domaćinstvima i malim proizvodnim jedinicama, naročito u ruralnim područjima gde se domaća proizvodnja vina i drugih pića još uvek praktikuje. Spoljašnji deo dimidžane često je zaštićen pletenom korpom od pruća, trske ili plastičnog materijala kako bi se staklo zaštitilo od udaraca i osiguralo lakše rukovanje. Ove korpe takođe pružaju dodatnu izolaciju, čuvajući tečnost unutar boce na stabilnoj temperaturi i štiteći je od direktne svetlosti. Danas dimidžane imaju i sentimentalnu vrednost kao deo tradicionalne kulture i istorijskog nasleđa, pa se često koriste i kao ukrasni predmeti u domaćinstvima ili restoranima sa etno motivima.

Komentari