Diskrecioni dohodak značenje

Diskrecioni dohodak je novac koji pojedinac ili domaćinstvo imaju na raspolaganju za potrošnju, štednju ili ulaganje nakon plaćanja svih osnovnih troškova kao što su hrana, stanarina ili hipoteka, računi za komunalije i slično. Ovo je zapravo iznos koji možete koristiti prema sopstvenom nahođenju, bez obzira da li ga koristite za kupovinu luksuzne robe, odlazak na odmor, investicije ili štednju za budućnost. Kako će se ovaj dohodak koristiti zavisi od prioriteta, ciljeva i finansijske discipline pojedinca ili domaćinstva. Diskrecioni dohodak je veoma važan za finansijsko planiranje i upravljanje budžetom. Važno je napomenuti da visina diskrecionog dohotka može dosta varirati u zavisnosti od ukupnog dohotka, broja članova u domaćinstvu, troškova života i drugih faktora. Dakle, on nije isti za sve ljude i u svim situacijama.

Komentari