Diskretni troškovi značenje

Diskretni troškovi su vrsta poslovnih troškova koji se ne događaju redovno ili konstantno u poslovanju. Oni su uglavnom jednokratni i ne ponavljaju se u određenim, predvidljivim intervalima. Na primer, troškovi za proširenje poslovanja, investicije u nove mašine ili sisteme, školovanje zaposlenih ili troškovi za specijalizovane konsultantske usluge, troškovi za popravke posle neočekivanih oštećenja. Ovi troškovi se ne pojavljuju na mesečnom ili godišnjem nivou, nisu deo svakodnevnog poslovanja i variraju u iznosu. Diskretni troškovi se razlikuju od fiksnih troškova koji su konstantni i predvidivi, poput najma za poslovni prostor, plata za zaposlene, troškovi za osnovne usluge kao što su struja i voda, i od varijabilnih troškova koji se menjaju sa promenom obima poslovanja, kao što su troškovi za sirovine i rad. Važno je da preduzeća pravilno kategorizuju svoje troškove kako bi postavili tačne budžete i precizno analizirali svoje finansije.

Komentari