Dispergovan značenje

Dispergovan je termin koji dolazi iz oblasti fizike, hemije i tehnologije materijala, i odnosi se na stanje kada su čestice jedne supstance ravnomerno raspoređene unutar druge supstance. To se obično postiže sistematskim mešanjem, mućenjem ili nekom drugom mehaničkom obradom. Primer dispergovane supstance može biti mleko, gde su masne čestice dispergovane u vodi. Masnoća je ravnomerno raspoređena po vodi, a da bi se to postiglo, mleko se mora dobro promućkati. Mleko je dakle, dispergovani sistem. Takođe, postoje i dispergovane boje koje se koriste u raznim industrijama, kao što je grafička ili tekstilna. Čestice boje su sitne i ravnomerno raspoređene (dispergovane) u sredstvu za razređivanje (voda, ulje, itd.), što omogućava ravnomerno nanošenje boje na željenu površinu. U postrojenjima za prečišćavanje vode, dispergovanje je takođe važan proces. Čestice koje se nalaze u vodi se mešanjem i mućenjem ravnomerno raspoređuju, što olakšava njihovo kasnije uklanjanje. Dakle, termin "dispergovan" se često koristi u raznim granama tehnologije i prirodnih nauka da bi opisao ovaj važan proces.

Komentari