Divina značenje

Reč "divina" dolazi iz latinskog jezika i može se prevesti kao "božanska" ili "nebeska". Kada se koristi u različitim kontekstima, "divina" često nosi značenje nečega što je izuzetno, nadprirodno ili posebno dobro. U umetnosti, teologiji i književnosti, termin "divina" može označavati nešto što se odnosi na Boga ili bogove. Na primer, "Divina Commedia" je slavno delo Dantea Aligijerija, koje se na srpskom jeziku prevodi kao "Božanstvena komedija". U svakodnevnom govoru, pridavamo atribut "divina" nečemu što smatramo izvanredno lepim, uzvišenim ili savršenim. Na primer, neko može reći: „Ona ima divin glas,“ što znači da je njen glas izuzetno lep i impresivan. Reč ima široku upotrebu i može se naći u mnogim jezicima sa sličnim značenjem, često zadržavajući tu konotaciju uzvišenosti, božanskog ili gotovo savršenog kvaliteta.

Komentari