Docirati značenje

Docirati znači držati predavanje, prenositi znanje ili veštinu nekome, često u obrazovnom ili akademskom kontekstu. Termin dolazi iz latinskog jezika, gde "docere" znači "učiti". Ponekad se koristi u širem smislu kojim se opisuje proces detaljnog objašnjavanja ili instrukcije o nečemu. Docirati može implicirati ne samo prenošenje informacija, već i davanje smernica kako da se informacije primene ili koriste. U suštini, docirati o nečemu znači pomagati drugima da razumeju tu temu ili veštinu.

Komentari