Džidžan značenje

Reč "džidžan" je arhaičan izraz koji ima nekoliko značenja u srpskom jeziku, u zavisnosti od konteksta u kojem se koristi. Najčešće se koristi kao pridjev i odnosi se na nekoga ko je lepo i pažljivo obučen ili nakinđuren, odnosno onog ko nosi mnogo nakita ili ukrasa. Opisuje osobu koja pridaje mnogo pažnje svom izgledu i trudi se da izgleda lepo ili elegantno. Poreklo reči vodi od turcizma u srpskom jeziku (iz turskog jezika), što nije neobično s obzirom na istorijsku povezanost Balkana i Osmanlijskog carstva. Primjeri upotrebe reči: 1. "Bio je pravi džidžan, uvek lepo obučen i stilizovan." 2. "Ona je obukla neku džidžanu haljinu sa mnogo šljokica za venčanje." Iako se reč danas ređe koristi, još uvek se može naći u literaturi ili među starijim generacijama. Upotreba može zavisiti i od regije u kojoj se koristi, jer neki dijalekti i lokalni govori čuvaju ovakve arhaične izraze.

Komentari