Ebulioskopija značenje

Ebulioskopija je tehnika koja se koristi u fizikalnoj hemiji za određivanje relativnih molekulskih masa (molarnih masa) rastvorenih supstanci u tečnim rastvorima. Ime potiče od latinske reči "ebullio" što znači "ključanje" i grčke reči "skopein" što znači "posmatrati". Ova metoda se zasniva na principu podizanja tačke ključanja rastvarača kada se u njega rastvore niskomolekuliski materijali. Kada se supstanca rastvori u tečnosti, tačka ključanja te tečnosti se povećava. Ebulioskopija koristi ovu promenu tačke ključanja kako bi kvantitativno odredila koliko je rastvorenog materijala prisutno. Konkretno, promena tačke ključanja (ΔTb) direktno je proporcionalna molalnosti rastvora, prema formuli: ΔTb = Kb * m gde je: - ΔTb promena tačke ključanja, - Kb konstanta ebulioskopije specifična za dati rastvarač (poznata i kao konstanta podizanja tačke ključanja), - m molalnost rastvora (količina molekula rastvorene supstance po kilogramu rastvarača). Osnovne stepenice u ebulioskopiji su: 1. Merenje tačke ključanja čistog rastvarača. 2. Rastvaranje određene količine nepoznate supstance u rastvaraču. 3. Merenje nove tačke ključanja rastvora. 4. Izračunavanje razlike između tačke ključanja čistog rastvarača i rastvora. 5. Korišćenje konstante Kb za taj rastvarač da bi se odredila molalnost, a time i molarna masa rastvorene supstance. Ebulioskopija je korisna zato što je relativno jednostavna i ne zahteva skupu opremu. Međutim, ona je najpreciznija kada se koristi sa rastvorima niskih koncentracija, jer pri visokim koncentracijama mogu nastati odstupanja zbog fenomena poput nelinearnog ponašanja rastvora. Takođe, važno je napomenuti da je primenljiva samo za nereaktivne rasteve. Ova tehnika je deo koligativnih svojstava rastvora, koja uključuju i druge metode poput krioskopije (određivanje sniženja tačke mržnjenja), osmozometrije (merenje osmotskog pritiska) i određivanje pritiska pare. Sve ove metode koriste se za proučavanje osobina rastvora koje zavise samo od broja čestica rastvorene supstance, a ne od njihove prirode.

Komentari