Ečanka značenje

"Ečanka" je termin koji se koristi u lingvistici i dijalektologiji da bi se opisao govornik ili govornica takozvanih ekavskih dijalekata srpskog jezika. Ekavski dijalekti su oni u kojima se praslovensko "jat" izgovara kao "e". Na primer, reč "mlijeko" u ekavskom dijalektu postaje "mleko". U širem smislu, "Ečanka" može označavati osobu koja koristi ekavski izgovor u svakodnevnom govoru. Takav način govora je karakterističan za veliki deo Srbije, uključujući prestonicu Beograd, Vojvodinu, i veći deo centralne Srbije. Ekavski izgovor se takođe koristi u standardnom srpskom jeziku, što znači da formalni govorni i pisani jezik u Srbiji uglavnom prati ekavsku normu. Suprotno od ekavskih dijalekata su ijekavski dijalekti, karakteristični za veći deo Bosne i Hercegovine, Crne Gore i zapadne Hrvatske, gde se praslovensko "jat" izgovara kao "ije" ili "je" (npr. "mlijeko" umesto "mleko"). Termin "Ečanka" može se koristiti i u šali ili kontekstu identifikacije dijalekatske pripadnosti, naročito kada se među Srbima iz različitih krajeva govori o raznovrsnim govorima.

Komentari