Echo značenje

Echo (ili ekho) je pojam koji koristimo da opisemo pojavu kada se zvuk odbije od neke površine i vrati prema izvoru zvuka, što rezultira ponovljenim ili odraženim zvukom. Kada nešto kažemo ili napravimo zvuk blizu velike, ravne površine (kao što je zid ili planina), to može uzrokovati da se taj zvuk odbije natrag prema nama. Rezultat je da ne samo da čujemo originalni zvuk, nego i odbijeni zvuk - koji se tada doima kao da se zvuk ponavlja. Taj ponovljeni zvuk je ono što zovemo "eho". Ova pojava se koristi u različitim aspektima, npr u nauci, se koristi u tehnologijama poput sonara i radara, a koristi se i u muzičkoj produkciji za pravljenje efekata. Termin "eho" potiče iz grčke mitologije. Eho je bila nimfa koja je bila kažnjena od strane boginje Here da može samo da ponovi reči drugih ljudi.

Komentari