EEG značenje

EEG je skraćenica za elektroencefalografiju, što je neinvazivna metoda za merenje i beleženje električne aktivnosti mozga. Elektroencefalogram je snimak tih električnih aktivnosti. EEG koristi male elektrode koje se postavljaju na skalp (kožu glave) pacijenta. Ove elektrode su specijalizovani senzori koji mogu da detektuju male električne signale koje proizvodi mozak. Električna aktivnost mozga se beleži kao valovite linije na ekranu računara ili na papiru, a te linije predstavljaju različite tipove moždanih talasa. EEG je ključan u dijagnostici i praćenju različitih neuroloških poremećaja, kao što su epilepsija, poremećaji spavanja, poremećaji u razvoju mozga, ali se koristi i u istraživačke svrhe. Pomaže lekarima i istraživačima da bolje razumeju funkciju mozga i identifikuju moguće abnormalnosti. U postupku EEG-a, pacijent uglavnom sedi ili leži mirno, a procedura traje između pola sata i sat vremena. Tokom snimanja, mogu se koristiti različiti stimulusi kao što su svetlosni bljeskovi ili zvukovi kako bi se istražila reakcija mozga na te podražaje. Na kraju, EEG je važan alat u neurološkoj praksi i istraživanju, omogućavajući bolje razumevanje kako mozak funkcioniše i pomaže u otkrivanju i lečenju različitih neuroloških stanja.

Komentari