Egocentričnost značenje

Egocentričnost je osobina ili ponašanje koje karakteriše osoba koja je prekomerno fokusirana na sebe, svoje potrebe, želje i stavove, često na štetu ili bez obzira prema potrebama i osećanjima drugih ljudi. Ovaj izraz dolazi od latinskih reči "ego" što znači "ja" i "centrum" što znači "centar". Konkretno, egocentrična osoba vidi sebe kao centralnu figuru u gotovo svakoj situaciji i veruje da su njeni problemi, interesi i mišljenja najvažniji. Egocentričnost se često povezuje sa nedostatkom empatije, teškoćom u sagledavanju perspektiva drugih ljudi i problemima u socijalnim interakcijama. Egocentrične osobe mogu biti sklone agresivnom ponašanju kada njihovi interesi nisu zadovoljeni ili mogu manipulisati drugima kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ovo ponašanje može biti normalno u određenim fazama razvoja, naročito kod dece, jer mala deca prirodno imaju ograničenu sposobnost da razmišljaju izvan svojih potreba i pogleda. Međutim, kod odraslih, kontinuirana egocentričnost može biti znak nezrelosti ili čak podložnost nekim psihološkim poremećajima, kao što su narcisoidni poremećaj ličnosti. U društvenom kontekstu, egocentričnost može imati negativan uticaj na odnose, jer može dovesti do konflikata, nepoverenja i osećaja zanemarivanja među prijateljima, članovima porodice i kolegama. Za razliku od samopouzdanja, koje podrazumeva zdravo mišljenje o sebi bez umanjivanja važnosti drugih, egocentričnost utiče na sposobnost osobe da funkcioniše harmonično u društvu. Osobe koje pokazuju sklonost ka egocentričnosti mogu imati koristi od terapije ili savetovanja kako bi razvile bolju svest o drugima i poboljšale svoje socijalne vještine. Trening emocionalne inteligencije i veštine aktivnog slušanja su takođe korisni alati za smanjenje egocentrične perspektive.

Komentari