Ehogram značenje

Ehogram je termin koji se koristi u medicini, tačnije u ultrazvučnoj dijagnostici, i odnosi se na grafički prikaz ili zapis ultrazvučnih impulsa koji se reflektuju od unutrašnjih struktura u organizmu. Moderni ultrazvučni uređaji koriste ovu tehniku za vizualizaciju unutrašnjih organa i tkiva, omogućavajući lekarima da vide oblik, veličinu, strukturu i eventualne abnormalnosti u realnom vremenu. Princip rada ehograma zasniva se na korišćenju visokofrekventnih zvučnih talasa koje ljudsko uho ne može da čuje. Kada se ultrazvučni talasi usmere prema telu, oni se odbijaju nazad kada naiđu na različite strukture (kao što su organi, tečnosti ili kosti) u organizmu. Povratni talasi se zatim beleže uređajem koji ih pretvara u električne signale, a ti signali se dalje obrađuju i predstavljaju na ekranu kao slike, odnosno ehogrami. Ehogrami su veoma korisni u različitim granama medicine, uključujući kardiologiju, ginekologiju, akušerstvo, abdominalnu medicinu i mnoge druge. Na primer, u trudnoći se koristi fetalni ehogram za praćenje razvoja ploda, dok se u kardiologiji može koristiti za procenu funkcije srca (ehokardiogram). Jedna od velikih prednosti ove dijagnostičke metode je njena neinvazivnost, što znači da je vrlo bezbedna za pacijenta, bez izlaganja jonizujućem zračenju kao što je slučaj kod rendgena ili CT skeniranja.

Komentari