Ekavac značenje

Ekavac je reč koja se koristi za označavanje osobe koja koristi ekavski izgovor standardnog srpskog jezika. U srpskom jeziku postoji nekoliko izgovora, i glavni su ekavski i ijekavski. Ovi izgovori se razlikuju po načinu na koji se izgovaraju određeni glasovi, naročito samoglasnici. Ekavski izgovor je karakterističan za teritorije poput Srbije (osim zapadnih delova), kao i za Vojvodinu. Osnovna karakteristika ekavskog izgovora je to što se staroslavensko glasovno "jat" (Ǎ) u svem jeziku izgovara kao 'e'. Na primer, reč koja se na ijekavskom izgovara kao "lijepo" ili "mlijeko", na ekavskom će biti "lepo" ili "mleko". Upotreba ekavskog izgovora često se vezuje za stanovništvo centralne i severne Srbije, dok je ijekavski izgovor karakterističan za zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, kao i za delove Hrvatske. Važno je napomenuti da i ekavski i ijekavski izgovori predstavljaju standardne varijante srpskog jezika i oba su pravilna i validna u pisanju i govoru. Izbor izgovora najčešće zavisi od geografske lokacije, kulturnog okruženja i ličnih preferencija pojedinca.

Komentari