Ekon.svesne provenij značenje

Izraz "ekon.svesne provenij" nije standardan ekonomski termin na srpskom jeziku i kao takav je veoma nejasan. Moguće je da se radi o skraćenici ili grešci u kucanju. Ukoliko se misli na "ekonomsko povezivanje", to se odnosi na proces integracije različitih ekonomija u jedinstvenu globalnu ekonomiju, gde se trgovina, investicije i informacije lako prenose između zemalja. Ukoliko se pak misli na "ekonomsku provenijenciju" to može značiti poreklo nekog ekonomskog dobra, princip ili teoriju. Preporučljivo je proveriti kontekst gde se ovaj izraz koristi ili pitati osobu koja ga koristi za pojašnjenje. Bez dodatne informacije, teško je dati tačan odgovor na ovo pitanje.

Komentari