Ekstrspolacija značenje

Ekstrapolacija je matematička metoda kojom se predviđa vrednost van poznatog opsega podataka. Primarno se koristi u statistici gde je potrebno predvideti trendove na osnovu postojećih podataka. Na primer, ukoliko imate podatke o rastu neke biljke za prvih 10 dana, možete koristiti ekstrapolaciju da predvidite koliko bi biljka mogla da naraste za 15, 20 ili 30 dana, iako nemate direktne podatke za te dane. Važno je napomenuti da ekstrapolacija može biti netačna, jer pretpostavlja da će se poznati trendovi nastaviti baš kao što su se odvijali u poznatom opsegu podataka. Ako se uslovi promene, na primer, ako se promeni klima ili biljka postane bolesna, predviđanja dobijena kroz ekstrapolaciju mogu biti netačna. Iako je ova metoda često korisna, treba je koristiti sa oprezom i uvek biti svestan njenih ograničenja.

Komentari