Elitista značenje

Elitista je osoba koja veruje u superiornost ili prvenstvo određene grupe ljudi koja se smatra elitom. Elitizam je ideologija ili stav koji podržava postojanje, dominaciju i privilegiju elite unutar društva. Elitisti smatraju da elita, koja često uključuje visoko obrazovane, bogate, ili izuzetno talentovane ljude, treba da ima više uticaja i vlasti u donošenju odluka, jer veruju da su ti pojedinci bolje kvalifikovani ili sposobniji za rukovođenje i upravljanje društvom. U društvenom i političkom kontekstu, elitizam može rezultirati praksom ili politikom koja favorizuje interese elite na račun šire populacije. To može uključivati ekskluzivnost u pristupu određenim resursima, privilegijama ili položajima moći. Elitizam se često kritikuje jer može dovesti do nejednakosti i marginalizacije onih koji ne pripadaju eliti, kao i zbog tendencije da zanemari različita iskustva i perspektive šire populacije. Primeri elitističkog ponašanja mogu uključivati akademske institucije koje favorizuju upis studenata iz bogatijih ili prestižnijih pozadina, ili korporacije koje promovišu samo određeni sloj zaposlenih na rukovodeće pozicije. U svakodnevnom životu, elitizam može manifestovati kroz stavove ili ponašanje osoba koje gledaju s visine na druge ljude zbog obrazovanja, bogatstva, društvenog statusa ili drugih čimbenika.

Komentari