Em značenje

"Em" je reč koja se koristi u srpskom jeziku kao poštapalica, odnosno kao reč koja popunjava pauze u govoru i obezbeđuje govorniku dodatno vreme da razmisli o sledećim rečima koje će izgovoriti. Može se koristiti na početku rečenice ili unutar rečenice kada govornik nije siguran kako da nastavi ili želi da se osigura da ga sagovornik prati. U neformalnoj komunikaciji, posebno u govoru, "em" pomaže da razgovor teče prirodnije i omogućava govorniku da izbegne neprijatne tišine. Na primer, neko može reći: "Em, prošle nedelje sam bio na poslu i, em, imao sam sastanak s važnim klijentom." Pored toga, "em" se može koristiti i kao deo izraza "em... em..." što ukazuje na nabrajanje ili isticanje više prednosti, nedostataka ili aspekata nečega. Na primer: "Ovaj film mi se dopada, em je interesantan, em je dobro režiran." Reč "em" može se smatrati za sinonim za slične poštapalice na drugim jezicima, kao što su "um" na engleskom ili "e" na italijanskom. Iako nema konkretno značenje, njena funkcija u govoru je veoma značajna za mnoge govornike.

Komentari