Embolizacija značenje

Embolizacija je medicinski postupak koji se koristi za zaustavljanje krvarenja ili smanjenje dotoka krvi u određena područja tela, obično kroz minimalno invazivnu tehniku. Ova procedura se često koristi u tretmanu različitih medicinskih stanja kao što su aneurizme, malformacije arteriovenskih krvnih sudova, krvni sudovi koji hrane tumore i obilna krvarenja. Sam postupak obuhvata uvođenje katetera kroz krvne sudove pod kontrolom rendgenskog snimanja. Kateter se obično ubacuje kroz arteriju ili venu, često u preponi, i vodi se do ciljanog mesta unutar tela. Kada kateter dođe do željenog mesta, lekar ubrizgava materijale koji mogu biti u obliku gelova, čestica, medicinskog lepka ili zavojnica (koji se zovu koili). Ove supstance, ili uređaji, blokiraju krvni sud, što smanjuje ili zaustavlja protok krvi u ciljanom području. Na primer, kod tretmana aneurizme, koja je abnormalno proširenje krvnog suda, embolizacija može sprečiti pucanje aneurizme smanjenjem pritiska kroz umanjenje protoka krvi u tom području. U slučajevima kada lekar tretira krvarenje, embolizacija može zaustaviti krvarenje zatvaranjem krvnog suda koji je uzrok problema. Embolizacija se često koristi i za tretman tumora. Na primer, kod određenih vrsta raka, embolizacija može smanjiti dotok krvi u tumor, čime se smanjuje njegova veličina ili se usporava njegov rast. Ovaj pristup može biti koristan pre operacije ili kao deo palijativne terapije kako bi se ublažili simptomi i poboljšao kvalitet života pacijenta. Celokupan proces embolizacije zahteva tim stručnjaka, uključujući intervencijske radiologe, koji su specijalizovani za upotrebu slika radi vođenja terapeutske intervencije. Postupak je manje invazivan od tradicionalne hirurgije, često ima kraći oporavak i manji rizik od komplikacija.

Komentari