Eoja značenje

"Eoja" je reč iz korejskog jezika koja se koristi kao srdačan poziv ili poticaj nekome da učini nešto. U korejskom jeziku često se koristi u neformalnim situacijama, posebno kada se obraćamo prijateljima ili članovima porodice. Može se prevesti kao ekvivalent rečima "hajde" ili "ajde" na srpskom jeziku. Primer situacije u kojoj bi se koristila reč "eoja" može biti kada podstičete nekoga da brzo završi neki zadatak ili da krene s vama: - "Hajde, idi sada!" = "Eoja, kaj!" Ova reč nosi sa sobom tonu bliskosti i prijateljske podrške, i koristi se da bi se podstakla kooperacija ili učinio napor u nekoj situaciji.

Komentari