Eritrocit značenje

Eritrocit, poznat i kao crvena krvna zrnca ili eritrocita, je vrsta krvne ćelije koja je primarno odgovorna za transport kiseonika iz pluća do svih tkiva u organizmu i odvođenje ugljen-dioksida iz tkiva nazad u pluća. Ove ćelije su anuklearne, što znači da nemaju jedro, i njihova boja potiče od specifičnog proteina koji se zove hemoglobin. Eritrociti su uglavnom biki bikonkavni disci, što znači da su spljošteni u sredini sa obe strane. Ovaj oblik pruža veću površinu za vezivanje kiseonika i omogućava im da prolaze kroz najuže kapilare u organizmu. Hemoglobin u eritrocitima se veže za kiseonik u plućima i tako se kiseonik prenosi kroz krvotok. Kada dođe do tkiva, hemoglobin otpušta kiseonik gde je potreban za metaboličke procese. Broj eritrocita u krvi je važan parametar u medicinskoj dijagnostici. Smanjen broj eritrocita može ukazivati na anemiju, dok povećan broj može biti znak različitih poremećaja, kao što su policitemija ili dehidracija. Eritrocite proizvodi koštana srž, a njihov životni vek je oko 120 dana nakon čega se razgrađuju i recikliraju u slezeni i jetri. Eritrociti imaju ključnu ulogu u održavanju homeostaze i vitalni su za normalno funkcionisanje organizma.

Komentari