Etabilirati značenje

Reč "etabilirati" dolazi iz francuskog jezika ("établir"). U srpskom jeziku, ona znači "uspostaviti", "osnovati" ili "učiniti stabilnim". To može podrazumevati proces postavljanja temelja ili organizovanja nečega na način da to postane čvrsto, stabilno i dugoročno održivo. Etabiliranje može da se odnosi na različite kontekste, kao što su: 1. **Poslovni kontekst**: Ovde znači osnivanje firme ili preduzeća, postavljanje operativnih struktura i sistema koji omogućavaju da poslovanje funkcioniše efikasno i profitabilno na duže staze. - Primer: "Kompanija je etabilirala svoje prisustvo na tržištu najnovijim proizvodom." 2. **Društveni kontekst**: Može se odnositi na uspostavljanje određenih društvenih normi, pravila ili institucija koje će funkcionisati unutar zajednice. - Primer: "Organizacija je etabilirala program za pomoć beskućnicima." 3. **Akademski kontekst**: Ovo može da podrazumeva postavljanje temelja za istraživački projekt, naučnu teoriju ili obrazovnu ustanovu. - Primer: "Profesor je etabilirala novi metod učenja stranih jezika." Kao postavljena reč, "etabiliranje" naglašava proces učvršćivanja i stabilizacije, što implicira pažljivu i promišljenu organizaciju koja će voditi ka dugoročnom uspehu ili trajnosti.

Komentari