Etička vertikala značenje

"Etička vertikala" je pojam koji se koristi za opisivanje ljudi koji imaju jasno definisane moralne i etičke vrednosti i principi koje uporno i dosledno poštuju, bez obzira na spoljašnje okolnosti. Ova vertikala predstavlja neku vrstu "moralne ose" koja uspravno stoji i koja predstavlja merilo za svaku odluku ili postupak. Ljudi sa jakom etičkom vertikalom su spremni da se suoče sa negativnim posledicama koje mogu nastupiti zbog njihove odluke da ostanu verni svojim moralnim i etičkim principima. Oni ne dozvoljavaju da ih privremene prednosti skrenu sa puta poštenja i etike. Ova karakteristika je posebno cenjena kod lidera, političara ili menadžera - ljudi koji su često pod velikim pritiskom da donesu odluke koje mogu da imaju veliki uticaj na živote drugih ljudi. Vođenje etičkom vertikalom u tom kontekstu znači ostati dosledan svojim principima i donositi odluke koje su, pre svega, pravedne i etički ispravne.

Komentari