Evangelista značenje

Reč "evangelista" poreklo vuče iz grčkog jezika. Na grčkom "εὐαγγελιστής" (euangelistēs) znači "onaj koji donosi dobru vest" ili "propovednik dobre vesti". Sam koren reči "εὐαγγέλιον" (euangelion) znači "dobra vest" ili "radosna vest". U kontekstu hrišćanstva, evangelista je osoba koja širi i propoveda Hristovu jevanđelje, tj. dobre vesti o Isusovom životu, učenjima, smrti i vaskrsenju. Postoje četiri kanonska evanđelja u Novom Zavetu Biblije, i prema tradiciji, njihovi autori su poznati kao četiri evangelista: Matej, Marko, Luka i Jovan. Svaki evanđelista ima svoj jedinstveni stil i perspektivu u pisanju o Isusovom životu i naučavanju: 1. **Matej**: Fokusira se na predstavljanje Isusa kao ispunjenje starozavetnih proročanstava i kao novi Mojsije. 2. **Marko**: Njegov jevanđelje je najkraće i često se smatra najstarijim. Prikazuje Isusa kao dinamičnog čudotvorca i slugu koji pati. 3. **Luka**: Napisano sa posebnim naglaskom na Božje saosećanje za siromašne i marginalizovane. Takođe uključuje mnoge detalje o Isusovom rođenju. 4. **Jovan**: Njegov jevanđelje sadrži mnoge teološke refleksije na Hristov identitet kao Sina Božijeg i koristi simbolički jezik. Osim ovih četvorice, termin "evangelista" se takođe koristi šire za sve hrišćanske propovednike čiji je zadatak širenje jevanđelja. U savremenom kontekstu, evangelisti su često pastori, misionari ili popularni propovednici koji putuju i drže govore ili organizuju evanđeoske kampanje s ciljem širenja vere i načinjenja novih sledbenika hrišćanskog učenja.

Komentari