Evidencije značenje

Evidencija, ili evidencije u množini, označava postupak prikupljanja, beleženja i čuvanja informacija ili dokaza o nečemu. Ova informacija može biti vezana za mnogo različitih stvari, od finansijskih transakcija, preko podataka o zaposlenima, do čuvanja istorijske dokumentacije. Beleške ili zapisi koji se stvaraju tokom ovog postupka često se koriste za upravljanje, praćenje ili kontrolu određenih aktivnosti ili poslova. Na primer, kompanije vode evidenciju o svom poslovanju, kao što su prodaja, troškovi, zalihe, plate zaposlenih itd., kako bi mogli da prate svoje finansijsko stanje, analiziraju učinak poslovanja, planiraju buduće aktivnosti i donose informisane odluke. Sa druge strane, javne institucije vode evidenciju o svim vrstama podataka, kao što su registracija vozila, registracija nekretnina, birački spiskovi itd., kako bi se omogućilo funkcionisanje administrativnih sistema. Evidencije takođe mogu biti fizički dokumenti, digitalni zapisi, audio ili video snimci, fotografije, ili bilo koja druga vrsta zapisa koja pruža neki oblik potvrde, provere, podatka ili činjenice.

Komentari