Fabrikant značenje

Reč "fabrikant" dolazi iz nemačkog jezika, gde "Fabrikant" znači proizvođač ili tvorac. Na srpskom jeziku, fabrikant označava osobu koja vodi ili poseduje fabriku, odnosno neko ko se bavi proizvodnjom robe u većim količinama. To je preduzetnik koji je specijalizovan za industrijsku proizvodnju i često se bavi organizacijom, upravljanjem i nadzorom nad procesom proizvodnje. U širem smislu, fabrikant je ključna figura u proizvodnom procesu, jer donosi važne poslovne odluke, investira u tehnologiju i radnu snagu, i vodi računa o rokovima i kvalitetu proizvoda. Funkcija fabrikanta može obuhvatati i marketinške aktivnosti, pregovaranje sa dobavljačima i distributerima, kao i implementaciju inovacija kako bi se ostala konkurentna na tržištu. Dakle, fabrikant nije samo osoba koja poseduje fabriku, već je i odgovorni lider koji upravlja svim aspektima proizvodnog procesa, od nabavke sirovina do finalnog proizvoda koji dolazi do potrošača.

Komentari