Fabulacija značenje

Fabulacija je pojam koji se koristi u književnosti, psihologiji i drugim disciplinama, a odnosi se na stvaranje izmišljenih priča ili narativa. U književnom kontekstu, fabulacija označava proces kreativnog osmišljavanja i razvoja fabule, odnosno zapleta u književnom delu. Pisac koristi fabulaciju kako bi konstruisao priču koja može biti potpuno izmišljena ili može kombinovati realne događaje sa fiktivnim elementima. U psihološkom kontekstu, fabulacija može imati drugačije značenje. Ovaj termin se koristi za opisivanje fenomena kada osoba, nesvesno ili svesno, stvara lažne ili izmišljene priče koje doživljava kao stvarne. To može biti rezultat različitih psiholoških poremećaja, problema sa pamćenjem ili može biti deo normalnog čovekovog načina suočavanja sa stresom i nesigurnostima. Na primer, osobe koje pate od određenih oblika amnezije ili neuroloških poremećaja mogu popuniti praznine u sećanju izmišljenim događajima, verujući da su oni stvarni. U kolokvijalnom govoru, fabulacija se može koristiti da opiše tendenciju nekih ljudi da preuveličavaju ili izmišljaju događaje iz svog života, često u svrhu zabave, privlačenja pažnje ili stvaranja određenog utiska kod drugih. U svim ovim kontekstima, ključni element fabulacije je kreativno stvaranje nečega što nije nužno zasnovano na stvarnim događajima, već na mašti, željama, potrebama ili psihološkim stanjem osobe koja fabulaciju praktikuje.

Komentari