Fidejusor značenje

Fidejusor je latinski termin koji se koristi u pravu kako bi se označila osoba koja preuzima obavezu da garantuje ili jemči za ispunjenje obaveza drugog lica. Drugim rečima, fidejusor je žirant ili jemac. U pravnom kontekstu, ovaj termin se često povezuje sa institucijom jemčarstva, koja je deo obligacionog prava. Jemčarstvo ili fidejuscija je vrsta ugovora u kojem jemac (fidejusor) preuzima obavezu prema poveriocu da će ispuniti obavezu dužnika ukoliko dužnik to ne učini. Primarni ciljevi jemčarstva su: 1. **Povećanje sigurnosti poverioca:** Poverilac ima dodatnu zaštitu jer zna da postoji još jedna osoba koja će ispuniti obavezu ako dužnik ne bude u mogućnosti. 2. **Olakšavanje pristupa kreditima za dužnika:** Prisustvo jemca može pomoći dužniku da dobije kredit ili drugu vrstu obaveze, jer poverilac ima dodatno osiguranje. Fidejusor može biti fizičko ili pravno lice, a njegova obaveza može biti svedena na određeni period, određeni iznos ili može biti neograničena, zavisno od specifičnih uslova ugovora. U mnogim pravnim sistemima, uloga fidejusora regulisana je posebnim zakonima i propisima koji određuju prava i obaveze svih uključenih strana. Na primer, fidejusor može imati pravo da zahteva od dužnika da preduzme sve potrebne korake za ispunjenje ugovorne obaveze pre nego što on (fidejusor) bude pozvan da isplati dug. Ukratko, fidejusor je vrlo značajna figura u pravnim transakcijama koja pomaže obezbeđivanju ispunjenja ugovornih obaveza i pružanju dodatne sigurnosti za poverioce.

Komentari